PROCEEDINGS 3 2011

COVER

TITUL

RESEARCHING OF THE BRAKING DECELERATION FOR DIFFERENT ROAD SURFACES USING VBOX 3i DATA LOGGER
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПИРАЧНОТО ЗАКЪСНЕНИЕ С VBOX 3i DATA LOGGER ПРИ РАЗЛИЧНИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ

Lyubenov D. ... 5

RESEARCHING SOME OF THE TRAFFIC FLOW CHARACTERISTIC ON PLISKA STR., RUSE
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОЙ ОТ ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК ПО УЛ. “ПЛИСКА”, ГР. РУСЕ

Lyubenov D. ... 8

A COMPARATIVE STUDY OF THE LONGITUDINAL CAR ACCELERATION BY GPS AND INERTIAL SENSORS
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЛЪЖНИТЕ УСКОРЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА GPS И ИНЕРЦИОНЕН СЕНЗОРИ

Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov ... 11

PRIORITY PASS VEHICLES FROM URBAN PASSENGER TRANSPORT BY BUS LANE IN ROUSSE
ПРИОРИТЕТНО ПРОПУСКАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ОТ ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЧРЕЗ БУС-ЛЕНТА В ГРАД РУСЕ

Stoyanov P. ... 14

EQUIVALENT TRACK STIFFNESS DETERMINATION
Drozdziel J., B. Sowinski, A. Szulczyk ... 16

CONSCIOUS TRANSPORT – INFLUENCE OF PASSENGERS BY TELEMATICS SYSTEMS
Csiszár Cs., D. Válóczi, T. Valcheva ... 19

METHOD FOR DETECTING FAULTS ON RAILWAY TRACK
МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕСТА С НЕИЗПРАВНОСТИ ПО ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Йончев Ем., Р. Милетиев, Ив. Симеонов ... 22

TRENDS IN THE CONTAINER SHIPPING AND NEED OF A NEW GENERATION CONTAINER TERMINALS AND CONTAINER VESSELS
Nedyalkov T., T. Andreeva ... 27

PROSPECTS FOR OPTIMIZATION OF FINANCIAL RESOURCES BY PLANNING OF THE NEEDS OF LIFTINGTRANSPORTATION AND STORAGE EQUIPMENT IN THE BULGARIAN
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС ЧРЕЗ ПЛАНИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ТЕХНИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ COMPANIES

Свиленов З. ... 31

CURRENT ISSUES IN OPERATIONAL PLANNING OF GENERAL CARGO TRANSPORTATION ON CONTAINER FEEDER LINES IN THE BLACK SEA REGION
Varbanova A. ... 34

THEORETICAL ANALYSIS OF COST EFFICIENCY OF GENERAL CARGO TRANSPORTATION ON CONTAINER FEEDER LINES IN THE BLACK SEA REGION
Varbanova A. ... 38

NOTICES OF READINESS ROLE
РОЛЯ НА ИЗВЕСТИЕТО ЗА ГОТОВНОСТ НА КОРАБА

Сираков А. ... 41

ASYMMETRICAL CONFLICTS AT SEA AND WAYS FOR THEIR RESOLUTION
АСИМЕТРИЧНИ КОНФЛИКТИ ПО МОРЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ

Vassilev V. ... 44

MONITORING OF BULGARIAN WATER BASINS WITH NAVIGATIONAL MEANING ANALYSIS
АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВОДНИ БАСЕЙНИ С НАВИГАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Жекова Т. ... 48

INTELLIGENT COMPUTER SYSTEM FOR CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY OF MOBILE MACHINES
ИНТЕЛИГЕНТНА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МОБИЛНИ МАШИНИ

Stancheva N., V. Petrov ... 52

РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MICROSOFT EXCEL
Stoilova S., B. Sidi ... 56

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА АВТОВЛАК
Stoilova S., L.Kunchev, K. Nedelchev ... 57

APPLICATION OF COMMUNICATION SYSTEM IN INVESTIGATION OF THE VEHICLE
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕСИСТЕМИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА

Станева Г., Г. Кадикянов, Р. Иванов, Р. Русев ... 58

RESEARCH ACTIVITIES IN THE VALUE OF MAINTAINING A CARS
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Милчев М. .... 59

THE ESTIMATION OF AIR POLLUTION FROM ROAD TRAFFIC BY TRANSPORT MODELING
Mitran G., S. Ilie S., I. Tabacu, F. Ivan, V. Nicolae ...62

ON THE RELATION BETWEEN DIMENSIONING LOAD ON ROAD STRUCTURE AND MAIN FEATURES OF DIMENSIONING AXIS
ОТНОСНО ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ПЪТНАТА КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНАТА ОС

Николов В. ... 66

IMPACT OF SYSTEMS FOR COLLECTING TOLLS ON THE ROUTE OF CHOICE FOR INTERNATIONAL ROAD HAULAGE.
ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ ВЪРХУ ИЗБОРА НА МАРШРУТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Гагова П., В. Пенчева ... 69

INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF ELECTRIC CHARGE WITH SOLAR ENERGY
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛА СЪС СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ИНЖИНЕР

Савов Е. ... 73

ANALYSIS OF OPERATIONAL RELIABILITY OF THE CHASSIS OF LIGHT LORRY
АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА ХОДОВАТА ЧАСТ НА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Балбузанов Т. ... 76

ROLLOVER TRACTOR CASE ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE MANAGEMENT
Geramitchioski T., Lj.Trajcevski, V. Mitrevski, I. Vilos I. .... 78

A CONTRIBUTION TO METHODOLOGICAL APPROACH OF TRAFFIC SAFETY ANALYSIS
Babic S., Br. Milosavljevic, M. Demic ... 82

THEORY OF TEACHING, TRAINING, BUSINESS INFORMATICS AND APPROPRIATE LOGISTICS AS A STEP FOR EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE WESTERN BALKAN
B. Krstev, Al. Krstev, D. Krstev ... 88

IMPORTANCE OF PLANNING IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Sovreski Z., Or. Spasovski, Lj. Stefanovska, M. Šumanska, Tr. Mitev ... 92

APPLICATION OF RIGID MULTI-BODY SYSTEM MODELLING TO DETERMINATION OF PASSENGER-CAR AND TRAILER COMBINATION LATERAL STABILITY
Šušteršič G., M. Ambrož, I. Prebil ... 94

COGNITIVE ERGONOMIC ANALYSIS OF THE PARKING FLOW OF REAL TRAFFIC ENVIRONMENT
Jurum – Kipke J., S. Baksa, In. Baksa ... 98

STYDYING THE INFULENCE OF HEAVY TRANPORTATION VEHICLES IN CONGESTED URBAN TRAFFIC NETWORK USING TRAFFIC SIMULATIONS
Doci Il., M. Bajraktari ... 100

COMPUTER TECHNICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN WORKING SYSTEMS IN TRANSPORTATION
Musilova I. ... 104

ERGONOMIC ASPECTS OF RELIABILITY AND SAFETY IN TRANSPORT - NATURE, PROBLEMS, PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Georgiev N., E. Hadjiev ... 106

INDIVIDUAL RISK ANALYSIS FOR PARTICIPANTS IN RAILWAY TRANSPORT PROCESSES
АНАЛИЗ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ РИСК ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ЖП ТРАНСПОРТЕН ПРОЦЕС

Иванов Е., Цв.Симеонова ... 110

THE IMPORTANCE OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NATIONAL ENVIRONMENTAL STRATEGY FOR MANUFACTURING COMPANIES
Ristova E., Z. Markov Z. ... 113

A MARKET OF AUTO SERVICES
Пеньшин Н., А Иванов ... 117

THE EFFECTIVENESS OF AUTO SERVICES
Пеньшин Н. ... 119

MARKETING ACTIVITIES IN THE MARKET AUTO SERVICES
Пеньшин Н., А Иванов ... 121

SNOWDRIFT MODELLING IN THE WIND TUNNEL FOR ROADS
FLORESCU E-C., E. AXINTE, E-C.TELEMAN ... 123

SIMPLIFIED BORDER CHECKPOINT SIMULATION MODEL
Dimitrov S. ... 127

COMPARISON OF METHODS FOR DETERMINING CRASH HOTSPOTS IN THE ROAD TRAFFIC
Šarić Ž., G. Zovak, N., Koronc N. ... 131

AN APPROACH FOR DETERMINATION OF THE ECOLOGICAL EFFICIENCY OF INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT
ПОДХОД ЗА ОТЧИТАНЕ ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИНТЕРМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ

Беров Т., Д. Стойков, В. Стаменов, И. Стоянов И. ... 136

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA